>

În lipsa unor cunoştinţe temeinice asupra limitelor şi sferei de aplicare a legislaţiei noastre, devine problematică supravieţuirea pe piaţa concurenţială. Prin urmare, consultanţa juridică reprezintă un element esenţial al oricărui proces complet de consultare. Scopul este întotdeauna evitarea prealabilă a litigiilor. Dacă, totuşi, acţionarea în justiţie devine inevitabilă, clientul va beneficia de asistenţă juridică completă şi soluţii practice de abordare a cazului.

Corporate

Insolvenţă

Fuziuni şi achiziţii

Imobiliare

Protecția datelor cu caracter personal

Concurenţă

Transporturi

IT, Media Online şi Comunicaţii

Proprietate intelectuală, Mărci

Dreptul Muncii

Sănătate şi farmaceutică

Due diligence

Înfiinţări firme

Executări silite

Litigii şi arbitraj

Cetăţeni străini

Familie

Asociații și fundații